Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Radix Enschede belangrijk dat leden binnen een sociaal
veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.


Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd
weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend
gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode)
en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld
etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van
alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie
zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code
dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden
onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle leden worden bij aanvang van hun
lidmaatschap gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier
en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend
gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van
de maatregelen die Radix Enschede getroffen heeft om binnen onze organisatie
een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland
biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of
het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag,
een ongeluk of een sterfgeval, staat onze vertrouwenscontactpersoon altijd klaar, en is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@radixenschede.nl. Ook kun je
via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen
met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die
groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers
zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort
situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een
bereikbaarheidsdienst) op
033 496 09 11
of via de e-mail:
socialeveiligheid@scouting.nl