Ledeninformatie

De statuten zijn hier te vinden.

Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden.

De notulen van bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij het bestuur van Radix Enschede.
Inzien van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de notulen van bestuursvergaderingen is voorbehouden aan leden van Radix Enschede.